Welkom bij Platform Jeugd

Platform Jeugd is het platform van de BPSW voor de jeugdzorgprofessional. Platform Jeugd heeft als doel om hbo-opgeleide professionals werkzaam in of betrokken bij jeugdzorg te informeren over de activiteiten die de BPSW onderneemt op het gebied van de jeugdzorg en om vragen, informatie en ambities met elkaar te delen. Je vindt er de Beroepscode en tuchtrecht voor de Jeugdzorgwerker, er worden regelmatig oproepen geplaatst waarin je wordt gevraagd om bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het beroep jeugdzorgwerker. Platform Jeugd stimuleert discussie, en je hebt er toegang tot verschillende uitgaven en brochures.

Ook informeert het platform je over de inzet van de BPSW voor jeugdzorgwerkers op landelijk niveau. Platform Jeugd betrekt jouw mening in beleidsontwikkelingen waarover in Den Haag wordt meegepraat. Juist nu is dat belangrijk, in een tijd waarin professionals met allerlei ontwikkelingen te maken hebben in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg.

Platform Jeugd staat voor participeren, professionaliseren en profileren.

De NVMW heet nu  Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Meer informatie over de naamswijziging vindt u op de website www.bpsw.nl.

Waarom onder paraplu BPSW
De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk is voor jou als jeugdzorgwerker dé aangewezen beroepsvereniging. De BPSW (opgericht in 1946) heeft zich verbreedt van een beroepsvereniging van maatschappelijk werkers naar een beroepsvereniging van alle professionals in sociaal werk. Dat betekent dat iedereen met een hbo-opleiding op sociaal-agogisch gebied (o.a. SPH, CMV, pedagogiek, hbo psychologie) zich bij ons kan aansluiten. Professionals, leidinggevenden, docenten en onderzoekers zijn ook van harte welkom! Samen met jou bouwen we aan een brede vereniging vóór en dóór leden.